Liczba odwiedzin: 3477
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5794

Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS
[Mantua or Augsburg], [shortly before 1530-04-18 or shortly before 1530-11-22]

Regest polski: Valdes przesyła Dantyszkowi petycję, przedstawioną dzień wcześniej cesarzowi przez Lewickiego. Prosi o odesłanie jej po przeczytaniu. Obiecuje usprawiedliwić Dantyszka wobec wszystkich, nic się bowiem złego nie stało prócz tego, że poczciwy Lewicki chciał czegoś dokonać przed swoim odjazdem. Valdes będzie się starał mu pomóc w sprawie Monteserico, ale postrzega to jako mało realne. Jego zdaniem Lewicki równie mało zdziała w sprawie kanonikatu.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 54, s. 200 (c.p. 2)
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.21[b]
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 987 (t.p.)
4lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 21[b]

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 627

Publikacje:
1CEID 2/3 (Letter No. 45) s. 239 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu