Liczba odwiedzin: 440
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5808

Erasmus of Rotterdam do Ioannes DANTISCUS
Freiburg im Breisgau, 1532-04-30

Podstawy źródłowe - stare druki:
1BASILIUS (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 s. 295-297 (ekscerpt)
2ALLEN 10 Nr 2643, s. 13-16 (in extenso)
3DE VOCHT 1961 s. 108-110 (ekscerpt)
4CYTOWSKA 1965 s. 231-237 (polski przekład)
5Españoles part II, Nr 62, s. 231-232 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu