Liczba odwiedzin: 11856
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #596

A parish priest of St. Michael's Church in Ghent do Ioannes DANTISCUS
Ghent (Gandavum), 1532-02-23


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 67, k. 252
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 410

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 293

Publikacje:
1CEID 2/2 (Appendix No. 14) s. 626-627 (in extenso; niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu