Liczba odwiedzin: 2884
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #609

Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS
Nuremberg, 1531-04-04


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 3, k. 42-43
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 234

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1764 s. 310-314 (in extenso)
2Epitaphia (In Funere Reverendiss(imi) D(omini) Mercurini a Gattinaria Aelius Eobanus Hessus) s. [1] unnumbered after A3v-Bv (in extenso, enclosure only)

Publikacje:
1HIPLER 1891 Nr 3, s. 475-479 (in extenso; niemiecki regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 115, s. 70 (angielski regest; ekscerpt)
3Españoles part II, Nr 54, s. 220-224 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu