Liczba odwiedzin: 2501
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #611

Johann Albrecht of Brandenburg-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
Brussels, 1531-04-13
            odebrano Ghent (Gandavum), 1531-04-13

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 247, s. 285-288

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 318
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu