Liczba odwiedzin: 617
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6142

Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1542-02-02


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 17, k. 261v-266v
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu