Liczba odwiedzin: 255
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6157

Gdańsk town council do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1546-04-23


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 19, k. 191v-192r

Publikacje:
1BONK 1912 Nr 96, s. 192-193 (in extenso; niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu