Liczba odwiedzin: 10300
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6244

Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council
Cracow, 1512-06-08


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: dolnoniemiecki, autograf, APG, 300, D/ 5, Nr 732
2ekscerpt język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8239 (TK 1), part 1, pominięty w numeracji, k. [1 after f. 6]

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 25

Publikacje:
1DEMBIŃSKA 1954 s. 34-35 (in extenso; polski przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu