Liczba odwiedzin: 8890
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #632

Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1531-05-29
            odebrano Ghent (Gandavum), [1531]-06-30

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 3465, s. 195-198
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 46 (TN), Nr 107, s. 447-449
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 58, s. 173-175
4regest z ekscerptami język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 44

Publikacje:
1AT 13 Nr 175, s. 175-176 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu