Liczba odwiedzin: 8607
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #637

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
Speyer, 1531-06-03
            odebrano Ghent (Gandavum), [1531]-06-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 55

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 342
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 39

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 133, s. 84 (angielski regest)
2CEID 2/2 (Letter No. 29) s. 147-148 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu