Liczba odwiedzin: 24141
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6383

[Ioannes DANTISCUS] do [Georg HEGEL]
[Löbau (Lubawa)], [1536-02-18]

List zaginiony, IDL 4289, IDL 1416
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu