Liczba odwiedzin: 15881
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6384

[Georg HEGEL] do [Ioannes DANTISCUS]
before 18 February 1536

List zaginiony, IDL 1416
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu