Liczba odwiedzin: 5899
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6407

Ioannes DANTISCUS do Felix REICH
1538-10-18 — 1538-10-31
            odebrano [Frauenburg (Frombork)?]
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1963: <i>Recrearunt autem me plurimum humanissimae litterae Dominationis Vestrae Reverendissimae piarum consolationum et paternae benevolentiae plenae exhibentes liberaliter, si quid usui meo esse possit, se libenter donaturum.</i>; cf. IDL 1941
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu