Liczba odwiedzin: 14619
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6415

Ioannes DANTISCUS do Paweł PŁOTOWSKI
before 1539-06-06

List zaginiony, mentioned in IDL 5679: <i>Accepi generosissimas litteras Reverendissimae Paternitatis Vestrae, ad quas hucusque non respondi.</i>
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu