Liczba odwiedzin: 12309
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6434

Ioannes DANTISCUS do Achatius TRENCK
shortly before 1538-11-01

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1960: Litteras Reverendissimae Paternitatis Vestrae, quibus me ad nuptias invitat ea qua docet reverentia accepi.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu