Liczba odwiedzin: 4128
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #647

Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1531-07-06
            odebrano Brussels, [1531]-08-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 3465, s. 199-202
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 46 (TN), Nr 133, s. 527-529
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 59, s. 176-177

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 60

Publikacje:
1AT 13 Nr 221, s. 211 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu