Liczba odwiedzin: 5819
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6478

Ioannes DANTISCUS do Sigmund von HERBERSTEIN
ca. 1541-01-10

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 2427: Accepi Marienburg[i] X-a huius in comitiis nostris Magnificentiae Vestrae litteras Viennae Austriae XX[II] mensis Martii proximi datas, ex quibus dolenter intellex[i], quod meas, quas in Ianuario ad Magnificentiam Vestram et ad dominu[m] Cornelium Scepperum rescripseram, non habuerit.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu