Liczba odwiedzin: 5005
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6491

Ioannes DANTISCUS & Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI) do Sigismund I Jagiellon
1535-04-18 — 1535-06-12

List zaginiony, mentioned in IDL 1320 and in IDL 1322
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu