Liczba odwiedzin: 15517
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #650

Jan van FEVIJN do Ioannes DANTISCUS
Bruges, 1531-07-14


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, UUB, H. 154, k. 69

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 368

Publikacje:
1Literae s. xcvii-xcviii (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 144, s. 88-89 (in extenso)
3CEID 2/2 (Appendix No. 6) s. 603-605 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu