Liczba odwiedzin: 10583
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6504

Ioannes DANTISCUS do Seweryn BONER
Löbau (Lubawa), 1537-08-12
            odebrano 1537-08-01 — 1537-08-22
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1733
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu