Liczba odwiedzin: 10628
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6523

Ioannes DANTISCUS do Bernard WAPOWSKI
Augsburg, [1530-06-20 — 1530-11-15]

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 569
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu