Liczba odwiedzin: 3622
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6546

Ioannes DANTISCUS do Olaus MAGNUS
1545-03-02
            odebrano Trent, 1545-06-26
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 2848
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu