Liczba odwiedzin: 15287
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6548

Ioannes DANTISCUS do Nicolas PERRENOT de Granvelle
before 1529-01-15

List zaginiony, mentioned in IDL 419
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu