Liczba odwiedzin: 1470
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #655

Jakub ZABRZEZIŃSKI do Ioannes DANTISCUS
Mons, 1531-07-21


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, UUB, H. 154, k. 65-66

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 369
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 47

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 146, s. 87 (wzmianka)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu