Liczba odwiedzin: 2971
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6556

Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS
Naples, 1529-12-05

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 464
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu