Liczba odwiedzin: 207
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6562

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Seville, 1526-05-13

List zaginiony, mentioned in IDL 300
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu