Liczba odwiedzin: 1594
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6572

Ioannes DANTISCUS do Jan CHOJEŃSKI
before 1534-01-11

List zaginiony, mentioned in IDL 1087
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu