Liczba odwiedzin: 18080
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6575

Johann TYMMERMANN do Ioannes DANTISCUS
before 1536-06-04

List zaginiony, mentioned in IDL 1473
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu