Liczba odwiedzin: 13126
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6589

Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI) do Ioannes DANTISCUS
1536-07-01 — 1536-07-15
            odebrano 1536-07-15
List zaginiony, mentioned in IDL 1506
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu