Liczba odwiedzin: 3422
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6598

Georg MANDT? do Ioannes DANTISCUS
1547-01-21 — 1547-01-25

List zaginiony
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu