Liczba odwiedzin: 4277
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6608

Anna WACHSSCHLAGERIN do Ioannes DANTISCUS
1539-04-20 — 1539-05-30
            odebrano 1539-05-31
List zaginiony, IDL 4144
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu