Liczba odwiedzin: 17108
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6617

Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council
1545-04-11 — 1545-10-24

List zaginiony, 2877
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu