Liczba odwiedzin: 10046
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6621

Ioannes DANTISCUS do Stanisław AICHLER
1539-07-08 — 1539-10-11

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 2237
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu