Liczba odwiedzin: 22590
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6623

UNKNOWN do Ioannes DANTISCUS
1546-10-20 — 1547-02-20

List zaginiony, IDL 3046
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu