Liczba odwiedzin: 18519
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6627

Johann HOFFMAN do Ioannes DANTISCUS
1534-12-12 — 1547-02-28

List zaginiony, IDL 3055
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu