Liczba odwiedzin: 20944
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6630

Scipione di SOMMA do Ioannes DANTISCUS
1526-11-18

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 351
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu