Liczba odwiedzin: 12327
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6647

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
1527-06-17

List zaginiony, mentioned in IDL 366
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu