Liczba odwiedzin: 12402
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6651

[Braunsberg Town Council?] do Ioannes DANTISCUS
1547-02-19 — 1547-07-21

List zaginiony, IDL 3171
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu