Liczba odwiedzin: 20506
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6671

Ioannes DANTISCUS do Samuel MACIEJOWSKI
1547-11-14 — 1547-11-25

List zaginiony, mentioned in IDL 3269
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu