Liczba odwiedzin: 1393
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6672

Scipione di SOMMA do Ioannes DANTISCUS
Naples, 1527-09-27 (5 Kalend(das) Octobris)
            odebrano 1527-12-01
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 386: Accepi prima huius mensis litteras Dominationis Vestrae Neapoli 5 Kalendas Octobris datas and IDL 389: Interea mihi sunt redditae domini Scipionis de Summa litterae 5 Calendas Octobris Neapoli and
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu