Liczba odwiedzin: 2893
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6692

Mathias PLATEN do Ioannes DANTISCUS
1548-01-14 — 1548-07-02

List zaginiony, mentioned in IDL 3399
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu