Liczba odwiedzin: 8507
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6702

Mathias PLATEN do Ioannes DANTISCUS
1548-07-04 — 1548-07-30

List zaginiony, mentioned in IDL 3423
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu