Liczba odwiedzin: 4604
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6721

Ioannes DANTISCUS do Johann LOHMÜLLER
Löbau (Lubawa), 1536-07-26?

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 5602
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu