Liczba odwiedzin: 8063
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6741

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Augsburg, 1530-08-12
            odebrano Cracow, 1530-09-08
List zaginiony, mentioned in IDL 543: Cum iam istas obsignari fecimus, supervenerunt nobis litterae Strenuitatis Tuae ex Augusta, 12 mensis Augusti ...
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu