Liczba odwiedzin: 2506
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6748

Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS
1541-01-01 — 1541-02-16

List zaginiony, mentioned in IDL 2388
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu