Liczba odwiedzin: 6865
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6755

[Georg HEGEL?] do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1541-05-12 or 1541-06-12

List zaginiony, mentioned in IDL 2464
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu