Liczba odwiedzin: 7896
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6762

Ioannes DANTISCUS do Alfonso de VALDÉS
Torquemada, 1527-10-07 or shortly before
            odebrano Palencia, 1527-10-07
List zaginiony, mentioned in IDL 5749
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu