Liczba odwiedzin: 5783
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #678

Jan van der ZANDE do Ioannes DANTISCUS
Convent of Carthusians near Enghien, 1531-09-04


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 6, k. 123
2kopia język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 78
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 375

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 394

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 158, s. 96 (angielski regest; ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu