Liczba odwiedzin: 10080
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6781

Ioannes DANTISCUS do Alfonso de VALDÉS
Cubillas de Cerrato, shortly before 1527-09-10

List zaginiony, mentioned in IDL 5744
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu