Liczba odwiedzin: 5413
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6782

Ioannes DANTISCUS do Alfonso de VALDÉS
ca. 1527-09-11

List zaginiony, mentioned in IDL 5745
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu